انجام جراحی پلاستیک سینه به منظور ایجاد شکل طبیعی آن است به نحوی که برای متقاضی، راضی‌کننده باشد. صرف نظر از نتیجه جراحی زیبائی سینه، زیبایی‌شناسی پستان به خوبی درک نشده و اندازه‌گیری آن دشوار است.
عواملی مانند اندازه، شکل و نسبت پستان، مهم تلقی می‌شوند، اما هنوز هیچ معیار قابل سنجشی از زیبایی پستان که مورد استناد جهانی باشد؛ وجود ندارد. و همین امر ارزیابی و مقایسه نتایج روش‌های مختلف جراحی را دشوار می‌نماید. بیماران و جراحان پلاستیک تصورات متفاوتی در مقوله جذابیت، شکل طبیعی و ایده‌آل پستان، دارند.
لازم است قبل از اقدام به جراحی زیبائی سینه، جراح فوق تخصص مطمئن گردد که بیمار از نتایج عمل، درکی منطقی و واقع‌بینانه داشته باشد.
مطابق آمارهای جهانی، در سال 2018 میلادی، از مجموع 10.607.226 عمل جراحی زیبائی انجام شده، حدود 1.721.573 (16%) مربوط به سینه بوده است.