برای تشخیص، اندازه‌گیری، پایش یا درمان مشکلاتی نظیر بیماری‌ها یا آسیب‌هایی که به جراحی نیاز نباشد از روش‌های غیر جراحی استفاده می‌شود. این فرایندها به طور کلی تهاجمی نبوده و نیازی به ایجاد برش جراحی ندارند.
اگر خواهان بهبود ظاهر خود هستید ولی در مورد جراحی و مخاطرات احتمالی آن اطمینان ندارید، انتخاب یک روش زیبایی غیرجراحی مناسب شما می‌باشد. در فرایندهای زیبایی غیرجراحی از تکنیک‌ها و محصولات متنوعی استفاده می‌شود.
در این روش‌ها نیازی به ایجاد برش یا بیهوشی عمومی نبوده و غالبا منجر به کمترین وقفه در زندگی روزمره می‌شوند.
مطابق آمارهای جهانی، در سال 2018 میلادی، تعداد 12.659.147 مورد پروسیجر زیبائی به روش‌های غیر جراحی انجام شده که تعداد 6.097.516 (48.2%) مورد آن مربوط به تزریق بوتاکس می‌باشد.