میکرودرم ابریژن

میکرودرم ابریژن یک روش لایه برداری مکانیکی از سطح پوست است که به دنبال این فرآیند، به پوست فرصت تولید یک لایه جوان و شاداب داده می شود. این روش برای بیمارانی که منافذ پوستی باز دارند یا برای درمان چین و چروک های سطحی، کک و مک و جای جوش های سطحی مناسب است. استفاده از این روش در درمان جای جوش های عمیق، جای زخم های فرو رفته، کک و مک حاملگی و پاک کردن تاتو در همراهی با سایر درمان ها موجب بهبود نتایج می گردد.

نتایج

نتایج درمانی در روش میکرودرم ابریژن بسته به عمق ضایعه متفاوت است. در مواردی که منافذ باز پوستی، چین و چروک های سطحی و جای جوش سطحی باشد، نتایج درمان بسیار خوب است.

بهبودی

علائم گذرای قرمزی و حساسیت پوست به طور معمول پس از ۴۸ ساعت برطرف شده و بهبودی کامل حاصل می گردد.

عوارض

عدم استفاده از ضد آفتاب به مقدار و فواصل تعیین شده توسط پزشک و تماس با نور آفتاب پس از انجام میکرودرم ابریژن می تواند منجر به ایجاد تغییرات رنگدانه ای پوست و بروز لک گردد.

اثرات جانبی

پس از درمان توسط میکرودرم ابریژن، بیمار مختصری قرمزی و التهاب بر روی پوست خود خواهد داشت که بین ۴۸ ساعت تا یک هفته برطرف خواهد شد. در این روش درمانی زخم ایجاد نمی شود. استفاده از داروهای ضد آفتاب به مقدار و فواصل تعیین شده توسط پزشک، الزامی است.

وضعیت بستری

روش درمانی میکرودرم ابریژن کاملاً سرپایی بوده و بیمار بلافاصله به کار خود باز می گردد.

بیهوشی

استفاده از روش میکرودرم ابریژن درد چندانی نداشته و نیاز به بی حسی موضعی ندارد.

مدت عمل

میکرودرم ابریژن طی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه و با فواصل درمانی یک هفته یکبار تا یک ماه یکبار و بسته به نوع ضایعه بین ۴ تا ۱۰ جلسه انجام می شود.

تکنیک عمل

در روش میکرودرم ابریژن، بلورهای اکسید آلومینیوم روی سطح پوست بیمار پرتاب شده و غلتانده می شوند. سپس با کمک یک نیروی مکشی، لایه پوست را جدا می کنند.